augusztus 26, 2017

IWS Akvarell Akadémia

 

             

 

 

 

IWS Magyarország Akvarell Akadémia egy tanéves alapozó kurzusára regisztráció a lap alján

 

IWS (Internatinal Watercolor Society) – Nemzetközi Akvarell Szövetség

A (IWS) Nemzetközi Akvarell Szövetség a nemzetközi művészek, olyan nonprofit szerveződésű csoportja, melynek tagjai a festészet egyik legrégebbi műfajának, az akvarell festészetnek a szenvedélyes szeretében osztoznak. A szövetség 2011-ben Törökországban, az Égei-tenger partjának ősi városában, az aranyművesek otthonában, Teosban alakult.

A szövetség missziója – a világ különböző pontján alkotó professzionális és amatőr akvarellisták művészi közösségeinek egyesítésével – az akvarell virágkorának visszaállítása, nemzetközi fesztiválok, közös festések és kiállítások szervezésével ösztönözni az együttműködést a társországok szervezeteivel, a művészet eszközei segítségével terjeszteni a béke, a népek közötti barátság és a harmónia eszmeiségét

Az IWS 2011-es megalakulásától kezdve folyamtosan fejlődik. 2016 év végéig a helyi művészek már több mint 80 tagországban alakítottak tagszervezeteket, melyek az elmúlt négy évben több mint 50 országban rendeztek szemináriumokat, workshopokat, kiállításokat, és fesztiválokat, alapítottak akvarell akadémiákat az akvarell festészet népszerűsítése érdekében.

IWS jelenleg a világ legnagyobb és legszervezetettebb művészeti egyesülete.

Az IWS Hungary 2015 óta tagja a szövetségnek. Tagjai számos nemzetközi fesztiválon mutatkoztak be alkotásaikkal. 2016-ban az IWS Hungary elsőként rendezett Magyarországon nemzetközi akvarell fesztivált, amelyen 45 ország 176 művészének alkotásai kerültek bemutatásra.

 

IWS Magyarország Akvarell Akadémia legfontosabb céljai:

.
BEVEZETŐ

A festészet – egyedi szimbolikus követelményrendszerével és a fejlődési sajátosságaival – a képalkotás és kommunikáció egyik módja. Természetes módja a művész világról alkotott érzéseinek gazdagítására, elképzeléseinek, élményeinek kifejezésére. A képzőművészeti tevékenységek lehetővé teszik a művészek számára, hogy kapcsolatot teremtsenek a képzeletbeli élet és a létező világ között, és vizuális formába rendezve azt, kifejezzék tapasztalataikat, érzéseket és látásmódjukat. A képzőművészeti oktatás legfontosabb céljai közé tartozik elősegíteni a vizuális érzékenység, megfigyelési képesség az egyéni látásmód fejlesztését a vizuális, térbeli és tapintható világ esztétikai élményeinenek felfedezésében, különböző médiumok kreatív és esztétikai élményt nyújtó feltárásában, feltérképezésében, kísérletezésében, tervezésében és készítésében. A festők a költőkkel osztják meg az illúzió és a metafora mágikus birodalmát. A 15 000 éves múltra visszatekintő festészet, összetett és folyamatosan fejlődő kifejezési nyelvével elválaszthatatlan részévé vált a kortárs művészetnek. Kapcsolata évszazadok változásait átívelő világunkkal jól példázza végelláthatatlan lehetőségeit…egyben tükörként szolgálja a kulturális örökség megértését és az önkifejezés szabadságát.

.

MISSZIÓ Az IWS Magyarország Akvarell Akadémia legfőbb célja közé tartozik elősegíteni a vizuális érzékenység, az egyéni megfigyelési képesség és látásmód fejlesztését, a vizuális-, térbeli- és tapintható világ esztétikai élményeinek felfedezésében. Az alapozó “Akvarell Művészet Fogalmai és Gyakorlata”, valamint az “Akvarell Művészet Alapelvei és Gyakorlata” tanfolyamok valamennyi elméleti és gyakorlati témakörének célja olyan készségek megalapozása, amelyek a kreativ vizuális elképzelések sikeres akvarell médiumra transzferálását szolgálják.
A gyakorlati készségeken kívül az alapozó program célja továbbiakban a résztvevők
művészekhez hasonló gondolkodásmódjának fejlesztése és az élethossziglani folyamatos
művészeti önképzési program igényének megalapozása.

.
CÉLKITŰZÉS
Legfontosabb cél, hogy elősegítsük a Művészi Önkifejezés Szabadságát.
Az alkotói tevékenység megismerésének aktív részeseiként a résztvevők új látásmódot és módszereket fognak kifejleszteni képzelőerejük, kreatív gondolkodásuk és a prezentációs
készségük fejlesztése érdekében. A művészetek összefüggéseinek, jelentéstartalmának és értékeinek megértésével saját értékrendjük megismerésével és elismerésével is tisztába
kerülnek.

.
LEGFONTOSABB TARTALMI ELEMEK
• egyéni megközelítés, látásmód kifejlesztésével megfigyelni, felvázolni a környezetben található ismerős, ismeretlen tárgyak és képek széles körét, összpontosítva azok vizuális
jellemzőikre
• lényeglátási érzékenység kifejlesztése a vonal, a forma, a szín és a hang, a textúra, a minta és a ritmus minőségére, térbeli szerkezetére
• ötletek, érzések és tapasztalatok kifejezése azok lényeges képi megfogalmazásának vázlatos kialakítása vizuális formában
• spontán kísérletezés, fantáziadús és egyre strukturáltabb módon – különböző vizuális elemmel, különféle alkalmazott technikával és eszkozök használatával…
• fokozatosan fejlődő képi látásmód demonstrálása különféle stílus és technika alkalmazásával különos tekintettel az alkotások vizuális elemeire
• ismerkedés korszakok, elmúlt idők, nagy elődők és kortárs művészek alkotásaival, alapvető megvalósítási elemeik feltárása, különös tekintettel a saját művészeti
munkában alkalmazható megoldásokra
• személyes munkák minőségi elemeinek fejlesztése, társművészek munkái “légkörének” és technikai megvalósításának elemzésével, feltárásával…
• képesség fejlesztése az új alkotások kidolgozást megelőző legfontosabb tervezési elemeinek meghatározásához
• különbözõ vizuális mûvészeti média támogató anyagok megismerése és egyes érintett alkotói folyamatainak megismerése .

.
BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
– Az alapozó kurzus egy iskolai tanév – heti egy alkalommal 3órás, egymással összefüggő elméleti-, gyakorlati-, demonstrációs-, csoportmunka-tevékenységeket, munkát foglal magába, mely konkrét alkotások elemzésén és kidolgozásán alapul.
– Hazai- és nemzetközi szakmai oktatók és művészek vezetésével, célzott tevékenységen keresztül segit kialakítani a vizuális világ érzékelésének, feltárásának, lereagálásának és
értékelésének művészi látásmódját.
– Művészi látásmód kifejlesztésével elősegíti a vizuális elemek felismerését és megértését, a környezet és a művészetek kölcsönhatását, mely tudatosság alapvető fontosságú a
vizuális kifejezés kifejlődéséhez és a kreatív tapasztalaton alapuló személyes válaszadásához.

.
CURRICULUM
A legfontosabb tartalmi elemekre épülő és az előadók által elkészített részletes témaköri terv alapján a résztvevők számára lehetőség nyílik (többek között, de nem kizárólag):
• megismerni különböző kreatív folyamatokat és művészeti formákat, médiumokat, eszközöket és technikákat
• szakmai szótár
• papírok – papír készítés
• akvarell festékek – lehetőségek
• ecsetek és egyéb hasznos eszközök felhasználása
• alapvető akvarelltechnikák megértése
• tervezés, vázlatozás, élő vázlatolás, csendélet, képzeletbeli kompozició, kidolgozás
• “átlátszó / áttetsző akvarell mosás”
• minőség és intenzitás
• “nedves a nedvesen” (vagy “nedves a nedvesben”)
• mosás
• “nedves-szárazon”
• “száraz szárazon”
• átfestés – több rétegű festés
• megismerni /elismerni akvarell média- és festészet örökségének művészi történeti értékeit
• önbizalom kialakítására és fokozására saját kreatív képességeikben
• a művészek helyének szerepének tudatosítása képzeletük és kreativitásuk hozzájárulása az emberi lét megértéséhez
• a kortárs művészek által feltárt közösségi- és globális kérdéseket megvizsgálására
• feltárni miként szolgálja és tükrözi vissza a művészet a társadalmak történelmi- és hitbeli
értékeit

.

Ez az alapkurzus feltételezi, hogy minden résztvevő saját kreativitásának és stílusának
kifejlesztésére törekszik, általános készségfejlesztés és egész életen át tartó továbbképzés elveinek alkalmazásával. 

 

 

X